Stavgang

hver mandag kl. 19:00 fra Veerst Stadion. 

Veerst SG & I

Sang- og hyggeaftener

Vi mødes hver den første onsdag i måneden kl. 19-21, og til og med maj 2017 i Veerst Forsamlingshus.

Ingen tilmelding. Mød bare op!

På Veerst Idrætsforenings vegne

Kirsten Landmark


 

Affaldsindsamling i 2017
Danmarks Naturfredningsforening (DN) afholder affaldsindsamling
for skoler og institutioner i uge 13 - mandag-fredag (d. 27.-31. marts)
for andre søndag d. 2. april.

DN Vejen vil hermed gerne invitere til

                          affaldsindsamling søndag d. 2. april 2017 kl 10-12.
                          Kom og være med til at gøre Vejen kommune forårsklar.

Fremgangsmåden er følgende:
Tilmelding: www.dn.dk/affald (kontaktperson: Ole Laursen ola@dn.dk – tlf 23 44 12 19)
eller DN Vejen (kontaktperson: Kaj Lassen kajlassen-6670@mail.dk - tlf 75 39 21 69)

Kontaktperson i Vejen kommune: Hilda Nielsen hn@vejen.dk - tlf 79 96 62 01
for aftale m.h.t. afhentning/aflevering af affaldet.
Indsamlingsstederne vil blive nævnt på kommunens hjemmeside www.vejenkom.dk

DN København sender klare affaldssække (husk at opgive forventet antal indsamlere).
Som noget nyt vil der blive mulighed for, at låne veste og gribetænger i begrænset omfang.
Dette sker ved henvendelse til mig.

Der vil blive lavet en plakat A4, med relevante oplysninger, som sendes til de tilmeldte,
ligesom plakaten bliver sat op bl.a. på bibliotekerne i kommunen.

Endvidere vil indsamlingen blive nævnt på hjemmesiden www.dn.dk/vejen - lokale aktiviteter,
og på facebook Danmarks Naturfredningsforening Vejen.

Såfremt nogen ønsker at affaldsindsamlingen foregår en anden dag, er dette naturligvis ok,
da formålet må være, at få indsamlet affaldet og gøre kommunen forårsklar.

M.v.h.
Kaj Lassen
DN Vejen


 

FASTELAVN 2017

Arrangemetet startede, sædvanen tro, i  kirken hvorefter festlighederne fortsatte i forsamlingshuset. Idrætsforeningens formand, Carsten Reinholdt Petersen, fremsagde mindeord for afdødt bestyrelsesmedlem.

Tøndeslagningen foregik i to alderstrin og der blev gået "til makronerne" i begge lejre. Som noget ganske nyt var der tøndeslagning for voksne. Et sjovt og, formenligt, tilbagevendende indslag. Efter præmieoverrækkelser og kaffedrikning med tilhørende fastelavnsboller sluttede dagen for en flok trætte børn og forældre.

Der deltog 28 børn i løjerne i Veerst Forsamlingshus.


 

 

HJERTELØBERE I VEERST

Byens hjertestarter er nu registreret hos alarmcentralen 112. I den forbindelse er der oprettet to hjerteløbere som alarmcentralen vil ringe til hvis hjertetilfældet befinder sig langt fra hjertestarteren. Meningen er så at hjerteløberen skal bringe hjertestarteren til brugeren eller, i det mindste, køre brugeren i møde således at behandling kan foretages hurtigst muligt.

Byens hjerteløbere er Benny Bøgh Hansen og Mogens Jensen som begge bor på Kronborgvej i nærheden af forsamlingshuset.

Hjertestarteren er placeret på Forsamlingshuset, på udvendig side mod Kronborgvej. Se registreringen her: http://www.hjertestarter.dk/Kort​


 

 

 

Gave til nye borgere

Lokalrådet i Veerst har besluttet at alle nytilflyttere til byen skal have et besøg og en gave.

Vejen Kommune har været så "storsindet" at forære nytilflytterne en USB-nøgle med nøglering og et brev. Lokalrådet har besluttet at supplere velkomstpakken med f.eks. fribilletter til kommende arrangementer og en flaske god vin.

Kommunen har ikke mulighed for at informere om nye borgere, det er derfor vigtigt at vi står sammen i byen. Hvis du har kendskab til nye borgere i Veerst er det derfor vigtigt at Lokalrådet får et hint fra dig. Du kan kontakte Lokalrådet ved at gå ind på fanen "LOKALRÅD" og finde diverse mailadresser eller du kan vælge blot at sende en mail til webmaster. Du finder mailadressen nederst på denne side.


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com